Računovodski servis

Pokličite nas

051 367 541

Pišite nam

info@forensisplus.si

Obiščite nas

Mala vas 20, 1290 Grosuplje

Računovodski servis

Računovodski servis Grosuplje

Celoviti računovodski servis, ki ga izvajamo preko razširjenega in uveljavljenega spletnega računovodskega programa vključuje:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga),
 • vodenje analitičnih evidenc terjatev, obveznosti, zalog, neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin,
 • vodenje blagovnega in stroškovnega knjigovodstva,
 • spremljanje in analiziranje terjatev in obveznosti,
 • obračun stroškov dela, ki zajmajo plače, nadomestila, obračuni nagrad, dividend, avtorske honorarje, najemne in druge pogodbe ter elektronsko oddajanje vseh zakonsko predpisanih poročil,
 • obračun davkov  in poročanje o davku na dodano vrednost, davku od dohodkov pravnih oseb, trošarin ter drugi pristojnim organom (DURS, AJPES…),
 • mesečna, kvartalna in letna izdelava računovodskih izkazov za notranje in zunanje potrebe,
 • izdelava podrobnih računovodskih poročil in analiz o preteklem poslovanju,
 • kontrola pravilnosti poslovanja ter ter opozarjanje na morebitne nepravilnosti,
 • elektronsko arhiviranje poslovne – računovodske dokumentacije,
 • zastopanje in kominuciranje z davčnimi in drugimi državnimi organi in
 • druga administrativna računovodska dela.

V primeru uporabe našega informacijsko – računovodskega sistema nudimo uporabo online varno internetno povezavo, kjer so kadarkoli in kjerkoli na voljo ažurne informacije o vašem poslovanju, prav tako je z uporabniškimi pravicami možna souporaba.

Specialisti na področju

10+ let izkušenj

Računovodski servis

Naš pristop

Celoviti računovodski servis izvajamo preko razširjenega in uveljavljenega spletnega računovodskega programa. V primeru uporabe našega sistema nudimo uporabo online varno internetno povezavo, kjer so kadarkoli in kjerkoli na voljo ažurne informacije o vašem poslovanju.

sestanek
Naše storitve

Ostale storitve

Poleg klasičnega računovodstva se ukvarjamo še s preiskovalnim-forenzičnim računovodstvom, ter z računovodskim in davčnim svetovanjem. Pravnim osebam  omogočamo, da morebitne sume prevar in nepoštenih dejanj prijavijo preko neodvisnega posrednika.

Z zadnjo gospodarsko krizo, kjer so se bistveno spremenile gospodarske in družbene razmere so na dan privreli vsi znaki slabe poslovne kulture kar je razvidno iz občutnega povečanja nedovoljenih dejanj v gospodarski dejavnosti. Pomembno vlogo pri izvedbi teh dejanj ima tudi računovodska dejavnost.
Nudimo vam individualno svetovanje na področju bolj zapletenih vprašanj računovodenja in kontrolinga, svetovanje na področju vzpostavljanja računovodske funkcije v podjetju, svetovanje na področju davka od dohodkov pravnih oseb,  na področju davka od dohodkov pravnih oseb, zakona o DDV...
V okviru naše dejavnosti nudimo pravnim osebam priložnost, da med svojimi zaposlenimi in poslovnimi partnerji vzpodbudijo kulturo poštenosti in etike ter morebitne sume prevar in nepoštenih dejanj preko neodvisnega posrednika – lahko tudi anonimno prijavijo tovrstne sume oziroma dejanja.