O nas

Osnovna dejavnost družbe FORENSIS PLUS d.o.o. so storitve forenzičnega računovodstva za poslovne in sodne potrebe, prav tako se ukvarjamo z davčnim in računovodskim svetovanjem ter storitvami računovodskega servisa.

Svoje raznovrstne strokovne izkušnje na področju računovodstva, revizije in poslovanja podjetij sem pridobival enajst let v manjši revizijski družbi v približno 150 slovenskih podjetjih, zavodih, društvih ter javnem sektorju ter tri leta v srednje veliki skupini gradbenih podjetij.

Po osnovni izobrazbi sem univerzitetni diplomirani ekonomist. Na Slovenskem inštitutu sem pridobil naziv revizor, trenutno pa se na Zvezi računovodij finančnikov in revizorjev Slovenije izobražujem v programu preizškušeni forenzični računovodja, dokončati pa nameravam tudi izobraževanje na Slovenskem inštitutu za revizijo v naziv pooblaščeni revizor. Sem član Sekcije forenzičnih računovodij pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ter Association of Certified Fraud Examiners.

Janez Novak