Whistleblower

Trenutno najbolj svetovno znan whistleblower (žvižgač) je seveda Edward Snowden.

Največ sumov oziroma odkritih prevar ne odkrijejo niti zunanji oziroma notranji revizorji (4,2%), poslovodstvo ali državni organi temveč je največ prevar odkritih na podlagi namigov in posredovanih informacij s strani udeležencev (43%) (ACFE, 2012).

V okviru naše dejavnosti nudimo pravnim osebam priložnost, da med svojimi zaposlenimi in poslovnimi partnerji vzpodbudijo kulturo poštenosti in etike ter morebitne sume prevar in nepoštenih dejanj preko neodvisnega posrednika – lahko tudi anonimno prijavijo tovrstne sume oziroma dejanja.