Računovodsko in davčno svetovanje

  • individualno svetovanje na področju zapletenejših vprašanj računovodenja in kontrolinga,
  • svetovanje na področju vzpostavljanja računovodske funkcije v podjetju,
  • svetovanje na področju davka od dohodkov pravnih oseb, zakona o davku na dodano vrednost, druga področna zakonodaja,
  • sodelovanje z zunanjimi zakonskimi revizorji,
  • priprava letnih računovodskih poročil srednjih in velikih gospodarskih družb z ustreznimi razkritji po ZGD, SRS, MRSP.