Cenik

Za ceno naših storitev forenzičnega računovodstva, računovodskega in davčnega svetovanja se dogovorimo na začetku sodelovanja na podlagi vaših posredovanih podatkov in naše ocene porabljenega časa ter zahtevnosti storitve.

Storitve računovodskega servisa se obračunavajo mesečno po sklenjeni pogodbi na podlagi začetne ocene porabljenega časa. Ceno računovodskih storitev spreminjamo samo po dogovoru ob večjih spremembah obsega dela.